Home

Добре дошли в нашия сайт!

Като сдружение с нестопанска цел, ние управляваме социален център във Варна / България. Нашият професионален персонал предоставя информация и съвети, застъпничество и посредничество, обществена работа, обучение на умения, терапия и рехабилитация. Допълнителна информация и текущите ни дейности можете да намерите във Facebook:


Welcome to our website!

As a non-profit association, we run a social center in Varna / Bulgaria. Our professional staff provides information and advice, advocacy and mediation, community work, skills training, therapy and rehabilitation. Further information and our current activities can be found on Facebook: